info text
  • Přihlaste se
  • Přihlaste se
Úvodní stranaPodmínky k Pravidlům TESCOMA klubu

Podmínky k Pravidlům TESCOMA klubu

Pojmy s velkým počátečním písmenem definované v Pravidlech mají totožný význam i v těchto Podmínkách.Výhody TESCOMA klubu


1. Klubové body

Sbíraní klubových bodů
Člen TESCOMA klubu získává klubové body z nákupů zboží značky TESCOMA. Tyto nákupy musí být realizovány ve Značkovém e-shopu Tescoma nebo v Prodejních centrech Tescoma (označených logem věrnostního programu).
Přidělené klubové body odpovídají 3% konečné ceny nákupu, tj. částky uvedené na účtence/faktuře. Pokud není výsledkem 3% ceny nákupu celé číslo, počet přidělených bodů se zaokrouhluje nahoru na nejbližší celé číslo.
Klubové body se přidělují za nákup zlevněného i nezlevněného zboží TESCOMA. Za nákup dárkových poukazů se však klubové body nepřidělují.
Klubové body jsou členovi připsány na jeho bodové konto obvykle do druhého dne od nákupu v kamenné prodejně/převzetí objednávky při nákupu v e-shopu. 
Klubové body mají platnost 2 roky od jejich nabytí. Datem nabytí se rozumí datum nákupu uvedené na účtence/faktuře.
Aktuální stav klubových bodů, stejně jako informaci o jejich platnosti, najde člen ve svém členském účtu.

Speciální případy:
  • vrácení zboží zakoupeného ve Značkovém e-shopu Tescoma

    Člen využije zákonného práva na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) do 14 dnů od jeho zakoupení ve Značkovém e-shopu Tescoma. V takovém případě budou z bodového konta člena odečteny klubové body, které získal z nákupu vráceného zboží.
  • výměna zboží zakoupeného v Prodejním centru Tescoma

    Člen využije výhody členství spočívající v možnosti vrácení zboží zakoupeného v Prodejním centru Tescoma (podrobnosti možnosti výměny zboží jsou uvedeny níže v těchto Podmínkách). V takovém případě člen ztrácí klubové body přidělené za zboží, u něhož požaduje výměnu. Naopak na jeho bodové konto mu budou přiděleny body z nově pořízeného zboží. 
Uplatnění klubových bodů
Klubové body slouží členům TESCOMA klubu jako platební prostředek při placení za nákupy zboží TESCOMA. Klubové body nelze uplatnit na pořízení dárkových poukazů Tescoma. Hodnota 1 klubového bodu odpovídá 1,- Kč. Při čerpání klubových bodů se nejdříve odečítají nejstarší body.

Uplatnění klubových bodů lze kombinovat se slevovými kupóny a při koupi akčního/zlevněného zboží.

Klubové body nejsou směnitelné za peníze.

Klubovými body nelze uhradit 100% ceny nákupu. Z každého nákupu musí být alespoň 10,- Kč uhrazeno v penězích; člen TESCOMA klubu tak může na jeden nákup uplatnit klubové body maximálně v hodnotě odpovídající ceně takového nákupu ponížené o 10,- Kč (příklad: bude-li hodnota nákupu činit 500,- Kč, může člen prostřednictvím klubových bodů uhradit maximálně 490,- Kč z takového nákupu).

Již uplatněné klubové body se nevrací ani nenahrazují v penězích.

Klubové body lze uplatnit pouze ve Značkovém e-shopu Tescoma a/nebo v Prodejních centrech Tescoma, přičemž způsob jejich uplatnění se pro oba případy liší.


a) Uplatnění klubových bodů v Prodejních centrech Tescoma
Člen Tescoma klubu může dle svého rozhodnutí uplatnit (vyčerpat) jakékoliv množství klubových bodů ze svého bodového konta až do shora uvedeného limitu na jeden nákup. Aktuální stav svého bodového konta člen zjistí nahlédnutím na svůj členský účet na internetových stránkách www.tescoma.cz, popř. mu tento stav sdělí obsluhující personál v Prodejním centru Tescoma po načtení klubové karty.

K čerpání klubových bodů dojde v okamžiku zúčtování ceny v pokladně (vyhotovením pokladního dokladu).


b) Uplatnění klubových bodů ve Značkovém e-shopu Tescoma
Člen Tescoma klubu může dle svého rozhodnutí uplatnit (vyčerpat) jakékoliv množství klubových bodů ze svého bodového konta až do shora uvedeného limitu na jeden nákup. Čerpání klubových bodů se provádí v průběhu dokončení objednávky, kdy člen vidí svůj aktuální bodový stav a může se rozhodnout, kolik bodů ze svého konta chce uplatnit. Uplatněné klubové body jsou v objednávce promítnuty (označeny) jako sleva. K ponížení bodového konta dojde v okamžiku dokončení objednávky.   
2. Klubové ceny

Speciální akční ceny na vybrané zboží TESCOMA pouze pro členy TESCOMA klubu. Členové TESCOMA klubu budou o klubových akčních cenách informováni prostřednictvím informačních mailů a informace budou také zveřejněny na www.tescoma.cz. V Prodejních centrech Tescoma bude takové zboží označenou speciální cenovkou.
 
3. Možnost výměny zboží do 14 dnů (platí pouze pro nákup v Prodejních centrech Tescoma)

Členové TESCOMA klubu mají možnost bez udání důvodu vyměnit zboží do 14 dnů ode dne jeho zakoupení. Výměnu lze realizovat pouze v místě nákupu a výměna je možná za zboží ve stejné nebo vyšší hodnotě. Zboží k výměně musí být v originálním obalu, kompletní, nepoužité, nepoškozené a způsobilé dalšího prodeje jako nové zboží za plnou cenu.4. Evidence nákupů

Výhoda pro členy TESCOMA klubu, kteří pro případnou reklamaci zboží nemusí uchovávat tištěné účtenky. Záznam o nákupu najdou pohodlně ve svém účtu na www.tescoma.cz. Na prodejnách TESCOMA pak jednoduše předloží vytištěný záznam nebo jej ukáží v mobilním telefonu. 5. Další výhody

Zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy o koupi zboží na Značkovém e-shopu Tescoma bez uvedení důvodu dle ust. § 1829 občanského zákoníku se pro členy TESCOMA klubu, kteří jsou zároveň v postavení spotřebitele, prodlužuje ze čtrnácti dnů na třicet dnů. Zboží je nutno vrátit Provozovateli úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Člen je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k Provozovateli nedošlo k jeho poškození.