info text
  • Přihlaste se
  • Přihlaste se
Úvodní stranaTestování výrobků

Testování výrobků

design by TESCOMA - obrázek

Mladý tým profesionálních designérů společně se členy týmu vývoje a řízení jakosti sleduje estetická a technologická kritéria tak, aby výrobky přinášely nejenom prvotřídní kvalitu a radost do kuchyně, ale také zachovávaly dokonalou funkčnost po celou dobu své životnosti.

TESCOMA uvádí na trh každým rokem pravidelně až 250 nových výrobků, které jsou zhotoveny z širokého spektra materiálů – nerezové oceli, plastů, dřeva, keramiky, porcelánu i skla. Vzhledem k tomu, že většina výrobků je určena pro přímý styk s potravinami, vztahuje se na používané materiály celá řada legislativních předpisů a norem platných pro členské státy Evropské unie. Certifikace a ověření shody výrobků s příslušnými legislativními předpisy před uvedením výrobku na trh je dnes již samozřejmostí, ale možná ještě důležitější je ověřování důležitých parametrů výrobku v každé konkrétní výrobní šarži v samotném procesu výroby. Při tak rozsáhlém katalogu výrobků a používaných materiálů se vedení společnosti v roce 2005 rozhodlo pro rozsáhlou investici do vlastní zkušební laboratoře.

Profesionální zkušební laboratoř TESCOMA byla vybudována v roce 2006 ve spolupráci s Institutem pro testování a certifikaci, a.s. ve Zlíně s náklady směřujícími především do přístrojového vybavení v hodnotě 14 mil. Kč. Jedná se zejména o spektrometrické analyzátory pro kontrolu vstupních surovin výroby, přístroje pro analýzu plastů, nerezových ocelí a keramiky.

V červnu 2006 byl ve spolupráci s ITC, a.s. zahájen nový projekt systémové kontroly vstupních materiálů a výsledných výrobků každé výrobní šarže. Cílem této řízené kontroly je komplexní předcházení případným skrytým vadám jednotlivých výrobků se značkou TESCOMA. V prosinci 2006 získala zkušební laboratoř TESCOMA akreditaci ČIA na vybrané zkoušky zdravotní nezávadnosti výrobků. 
TUV SUD - obrázek

Od ledna 2007 běží ve společnosti TESCOMA nový projekt nazvaný „Certifikovaný výrobek“ , ve spolupráci se společností TÜV CZ. Jedná se o systémové opatření pro audity vlastních vyvíjených výrobků. TÜV CZ v rámci tohoto projektu smluvně zajišťuje kontrolu všech legislativních požadavků, které jsou kladeny na výrobky nově uváděné na trh. Výrobky pak mohou být opatřeny logem TÜV Safety tested.

Společnost TESCOMA s.r.o. zavedla v roce 2005 systémy managementu jakosti dle normy ISO 9001:2001 a environmentálního managementu dle ISO 14001:2005, certifikační audit provedla společnost TÜV CZ. Nadstandardní způsob řízení jakosti výrobků TESCOMA není ovšem pouze naplněním kritérií norem řady ISO 9001, ale především nástrojem pro předcházení možných problémů v kvalitě výroby, zvyšování užitných hodnot a především životnosti výrobků. Jedná se o investice do budoucnosti, které konečný spotřebitel ohodnotí až za několik let, při správné a bezchybné funkci výrobků TESCOMA.   
testování kvality výrobků TESCOMA - obrázek