info text
  • Přihlaste se
  • Přihlaste se

Co na popáleniny od hrnce

Na popáleniny od hrnce pomáhá zejména postižené místo chladit. Záleží však na stupni popálení. Jak ho poznáte?

  • Při lehčím popálení (1. stupeň) má pokožka rudou barvu, místo je bolestivé a může být oteklé.
  • Při závažnějším popálení (2. stupeň) kromě zarudnutí a otoku dochází také k tvorbě puchýřů a bílých skvrn, bolest je intenzivní, protože došlo k hlubšímu poškození.
  • Při vážném popálení (3. stupeň) je poškozena celá vrstva kůže do hloubky. V takovém případě je kůže silně červená, hnědá či voskově bílá a také tuhá. U tohoto stupně popálení dochází ke zničení nervů, protože většinou postižený necítí v místě popálení bolest.
  • Při velmi závažném popálení (4. stupeň) dochází ke zuhelnatění kůže, kdy je poškozena kůže i tkáně, které jsou uloženy hluboko pod ní.

Pokud se jedná o popáleninu prvního stupně a není rozsáhlá, případně nebyla způsobena elektřinou, ohněm či chemicky, léčbu můžete zvládnout bez pomoci lékaře. Základem je chlazení. S popálené části těla sundejte oblečení a šperky a chlaďte jej studenou, ale ne ledovou, vodou alespoň 20 minut. Místo není nutné zakrývat obinadlem, ale je potřeba, aby bylo udržováno v čistotě. V případě bolesti použijte volně prodejné léky. Tento typ popálenin se léčí v rámci dnů.

U popálenin druhého stupně je doba hojení delší a trvat může až několik týdnů. V případě třetího stupně je hojení otázkou měsíců a často může být vyžadována i plastická operace. Při té se aplikuje zdravá tkáň z jiné části těla na postižené místo a až díky tomuto zákroku započne proces hojení.

U 2., 3. a 4. stupně popálenin je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Než však dorazí, nebo než vy dorazíte do nemocnice, určitě použijte stejný postup jako u I. stupně popálenin.

  • Postižené místo zbavte oblečení i šperků.
  • Pokud je oděv ke kůži přiškvařen, nesnažte se jej odtrhnout.
  • Následně začněte místo ochlazovat studenou vodou. Jen v případě, že je popálen obličej, nebo je popálenina hluboká "do masa", místo nechlaďte.
  • Poté popálenou část těla sterilně zakryjte náplastí či obvazem. Nemáte-li k dispozici vhodné krytí, použijte čistý kapesník, který pro jistotu přežehlete, aby byl zbaven bakterií.