dotazy spotřebitelů

| Štítky: servis


Distribuce a prodej

Máte své vlastní značkové, případně vzorkové prodejny?
Je možné nakoupit vaše výrobky přímo u vás jako u výrobce?
Kde a jak je možné zakoupit zboží značky Tescoma?


Společnost Tescoma zajišťuje maloobchodní prodej svých značkových výrobků na těchto internetových stránkách zde prostřednictvím e-shopu. Své vlastní značkové prodejny společnost Tescoma neprovozuje. Přímý prodej koncovým spotřebitelům v České republice zajišťují zejména smluvní obchodní partneři – soukromé prodejny domácích a kuchyňských potřeb, supermarkety, hypermarkety, partnerské zásilkové a internetové obchody.

www.tescoma.cz sekce „Prodejny“


Nabízíte dárkové poukazy pro vaše výrobky, v jaké hodnotě a kde je lze získat?

Ano, společnost Tescoma nabízí dárkové poukazy, které slouží k nákupu sortimentu značky Tescoma ve vlastním e-shopu. Dárkové poukazy v elegantním provedení v hodnotách 500 Kč a 1000 Kč si můžete zakoupit na internetové adrese eshop.tescoma.cz . Platnost je 6 měsíců, dárkové poukazy lze při nákupu kumulovat.

Informace o cenách

Kde si můžu ověřit ceny vašich výrobků?
Můžete mi poslat e-mailem váš ceník?
Kde najdu doporučené ceny výrobků Tescoma?

Přehled maloobchodních cen výrobků značky Tescoma najdete na těchto stránkách v e-shopu .

www.tescoma.cz sekce „Prodejní místa“Katalog a sortiment

Můžete mi poslat aktuální katalog výrobků Tescoma?

Kompletní katalog výrobků Tescoma včetně novinek najdete na e-shopu v sekci Katalog. Aktuální a kompletní katalog výrobků Tescoma v tištěné podobě, vyhrazený pro potřeby obchodních partnerů, je k dispozici k nahlédnutí u většiny prodejců výrobků Tescoma.

http://www.tescoma.cz/katalog/

Kde si lze osobně prohlédnout váš kompletní sortiment?

Aktuální katalog výrobků Tescoma v tištěné podobě, vyhrazený pro potřeby obchodních partnerů, je k dispozici k nahlédnutí u většiny prodejců výrobků Tescoma. Pro okamžitý přehled kompletního sortimentu kuchyňských potřeb Tescoma, včetně novinek, navštivte prosím naše internetové stránky

http://www.tescoma.cz/katalog/

Je na internetu uvedena záruční doba platná pro vaše výrobky?

Ano, záruční doba je u výrobků na našich webových stránkách a značkovém e-shopu uvedena.

Záruční doba pro jednotlivé výrobky značky TESCOMA je stanovena dle platných předpisů, její délka je minimálně 24 měsíců. Pro většinu kuchyňských potřeb značky TESCOMA však poskytujeme nadstandardní záruku v trvání 3, 5 nebo 10 let. Záruční doba každého výrobku značky TESCOMA je vždy uvedena na obalu výrobku i v návodu k použití.

Kde je možné seznámit se s vašimi novinkami?

Kompletní sortiment výrobků Tescoma, včetně nabízených novinek i novinek k prodeji připravovaných, je uveden a pravidelně aktualizován na

http://www.tescoma.cz/novinkyKontrola kvality

Je TESCOMA opravdu český výrobce?
Společnost TESCOMA s.r.o., U Tescomy 241, 760 01 Zlín je výrobcem všech kuchyňských a domácích potřeb chráněných registrovanou ochrannou známkou TESCOMA®. Dle platné legislativy je společnost TESCOMA s.r.o. jako výrobce označena na výrobcích, obalech a v návodech k použití vlastních výrobků.
http://www.tescoma.cz/o-nas


Kde jsou vyráběny výrobky TESCOMA?
Společnost TESCOMA provozuje vlastní výrobní kapacity v České republice a celou řadu výrobků
v tuzemsku také vyrábí. Zároveň spolupracujeme s dalšími více než 100 subdodavateli v ČR, zemích EU a ostatních zemích světa. Všechny výrobky značky TESCOMA jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou TESCOMA® a dle platné legislativy mají na obalu uveden přesný název a sídlo výrobce:
TESCOMA s.r.o., U Tescomy 241, 760 01, Zlín.
http://www.tescoma.cz/o-nas


Jak je dokladována hygienická vhodnost používaného materiálu?
Hygienický standard každého materiálu použitého při výrobě kuchyňských potřeb TESCOMA je dokladován tzv. zkušebním protokolem vystaveným akreditovanou zkušební laboratoří ITC a.s. ve Zlíně. Zkušební protokol musí být vystaven ještě před uvedením výrobku na trh. Všechny materiály používané při výrobě kuchyňských potřeb TESCOMA jsou i po uvedení do výroby opakovaně testovány, kontrolovány
a ověřovány v každé výrobní dodávce tak, aby splňovaly předepsané standardy.
http://www.tescoma.cz/zakaznicky-servis/testovani-vyrobku/


Jak garantujete, že vaši smluvní výrobci dodržují schválené materiály a technologie?
Výrobní kontrola ve společnosti TESCOMA je podřízena zavedeným standardům dle norem ČSN EN ISO 9001. V naší akreditované zkušební laboratoři ověřujeme všechny použité vstupní materiály každé linie výrobků, stejně jako jednotlivé výrobky v každé výrobní šarži. Kromě toho navíc ověřujeme a testujeme
i všechny parametry, které mají vliv na bezpečnost, zdravotní nezávadnost, funkčnost a životnost konkrétního výrobku. Pracovníci odd. Řízení kvality provádějí pravidelné dodavatelské audity ve výrobních místech.
http://www.tescoma.cz/zakaznicky-servis/testovani-vyrobku/Reklamace a servis

Adresa servisního střediska firmy Tescoma v ČR:

Tescoma s.r.o.
U Tescomy 241
76001 Zlín

tel.: 800 100 230 – dotazy zákazníků na bezplatné zelené lince

Vedoucí Servisního střediska Zlín:
Martin Krajča,
tel. +420 601 334 783
e-mail: martin.krajca@tescoma.cz  
 
     Vedoucí Zákaznického střediska:
Soňa Vlková,
tel. 577 575 400
e-mail: sona.vlkova@tescoma.cz  

Provozní doba: Po – Pá  8:00 – 16:00


284X165__mapa_priluky.gifJak probíhá proces reklamace výrobku Tescoma?

Oprávněnou reklamaci výrobku značky Tescoma můžete uplatnit jedním z těchto způsobů:
1. Osobním doručením do prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.
2. Zasláním poštou do autorizovaného servisního střediska Tescoma.
3. Osobním doručením do servisního střediska Tescoma.

Náklady na dopravu budou, dle povahy reklamace a způsobu doručení, hrazeny takto:
1. Pokud v rámci záruční nebo pozáruční opravy doručíte výrobek do prodejny, ve které jste jej zakoupili, vyzvednete si opravené zboží tamtéž, přičemž ani kupujícímu ani prodávajícímu nevznikají žádné nároky na úhradu dopravy výrobku k reklamaci nebo opravě.
2. Pokud zašlete výrobek k oprávněné reklamaci v rámci záruční lhůty přímo do našeho servisního střediska Tescoma prostřednictvím České pošty, hradíte pouze náklady na doručení výrobku k nám. Opravené zboží bude na Vaši adresu doručeno prostřednictvím České pošty na naše náklady.
3. Pokud zašlete výrobek v rámci záruční lhůty do servisního střediska Tescoma poštou, ale Vaše reklamace nebude uznána jako oprávněná anebo pokud požadujete servisní opravu výrobku Tescoma po záruční době, uhradíte náklady na dopravu k nám i zpět na Vaši adresu, dle platného ceníku České pošty.

Upozornění:
Výrobek k reklamaci opatřete kopií dokladu o koupi nebo kopií potvrzeného záručního listu.
Výrobek k reklamaci či k servisní opravě musí být doručen vždy řádně očištěn.

www.tescoma.cz sekce „Reklamační řád“

Musím přinést výrobek k reklamaci v původním balení?

Výrobek doručený k reklamaci do prodejny, ve které byl zakoupen, není nutné doručit v původním balení. Při zasílání reklamovaného výrobku do servisního střediska Tescoma poštou je však nezbytné, aby byl reklamovaný výrobek pečlivě zabalen a uzpůsoben k poštovní přepravě. Pokud nemáte k dispozici původní obal, uložte reklamovaný výrobek do dostatečně pevného náhradního obalu, aby se při přepravě nepoškodil. Výrobek musí být předán k reklamaci vždy řádně očištěn.

www.tescoma.cz sekce „Reklamační řád“

Dostanu při oprávněné reklamaci nový výrobek výměnou za reklamovaný?

Při standardní oprávněné reklamaci bude uznaný reklamovaný výrobek opraven, pokud oprava není možná, bude výrobek vyměněn za nový.

www.tescoma.cz sekce „Reklamační řád“

Mohu váš nový a nepoužitý výrobek v originálním balení poslat zpět, vyměníte ho za jiný, stejné ceny, případně vrátíte peníze?

Zakoupený nový výrobek není dle platných předpisů možné měnit za jiný a společnost Tescoma takovou možnost výměny neposkytuje. Proto nám již zakoupený výrobek, s požadavkem o výměnu za jiný, v žádném případě neposílejte.

Poznámka:
Nevylučujeme, že prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, bude v přiměřeně krátké době po zakoupení, s výměnou nepoškozeného, nerozbaleného a nepoužitého výrobku za jiný výrobek značky Tescoma, souhlasit. Rozhodnutí je ale vždy plně v kompetenci konkrétního prodejce a výměnu v případě odmítavého stanoviska prodejce, není možné nárokovat.

www.tescoma.cz sekce „Reklamační řád“


Je možné reklamovat výrobek, i když nemám doklad o jeho koupi?

Výrobek v záruční lhůtě bez patřičných dokladů je možné reklamovat, ovšem pouze doručením reklamovaného výrobku do servisního střediska Tescoma. Výrobek bez dokladu o koupi nebo bez potvrzeného záručního listu není možné reklamovat v prodejně, ve které jste výrobek zakoupili. Prodejce totiž nemá možnost určit, zda se jedná o vadu v záruční době nebo o pozáruční opravu. V případě doručení reklamovaného výrobku do našeho servisního střediska přiložte podepsané písemné vyjádření, že se jedná o výrobek v záruční lhůtě, který není možné opatřit kopií dokladu o koupi nebo kopií potvrzeného záručního listu. Společnost Tescoma si vyhrazuje právo stanovit, zda se u doručeného výrobku jedná o oprávněnou reklamaci v záruční lhůtě nebo o pozáruční opravu.

www.tescoma.cz sekce „Reklamační řád“
Údržba, použití a vlastnosti výrobků TESCOMA

Jak správně čistit a udržovat nerezové nádobí?

Kuchyňské nerezové nádobí čistěte běžnými čistícimi prostředky, nikdy nepoužívejte agresivní látky, chemikálie a ostré předměty. Silně znečištěné nádobí nechejte odmočit ve vodě či roztoku vody se saponátem.

Po každém umytí nadobí vždy utřete do sucha.

Upozornění: Solte až do vařící vody! Solení do studené vody může vyvolat vysokou koncentraci kuchyňské soli u dna nádobí, což vede ke vzniku světlých skvrn, tzv. důlkové koroze. Tyto světlé skvrny na dně nádobí nijak neomezují funkčnost či zdravotní nezávadnost nádobí, nejsou vadou výrobku a nemohou být předmětem reklamace.

Objeví-li se uvnitř nádobí bílé usazeniny či duhové zabarvení, vyčistíte je octem, několika kapkami citronu nebo speciálním přípravkem na nerezové nádobí . Jde o sedimenty, jejichž tvoření je závislé na chemickém složení používané vody.

Kuchyňské nádobí TESCOMA lze mýt v myčce na nádobí. Při mytí v myčce dbejte, aby se nerezové nádobí nedotýkalo jiných kovových kuchyňských potřeb, jinak se na nádobí mohou objevit rezavé nebo světlé skvrny, tzv. kontaktní koroze. Po ukončeni mycího cyklu otevřete dvířka myčky co nejdříve a nadobí z myčky vyjměte. Koroze může být na nádobí přenesena i vodou z jiného výrobku, pro zachování dokonalého vzhledu nádobí proto doporučujeme mytí v myčce omezit, případně vyloučit.


Lze mýt tlakové hrnce v myčce nádobí?
Nádoby tlakových hrnců značky TESCOMA lze mýt v myčce nádobí. Poklice/víka tlakových hrnců TESCOMA v žádném případě v myčce nemyjte, pro podrobné informace o údržbě tlakových hrnců si důkladně prostudujte návod k použití vašeho tlakového hrnce.


Které z vašich jídelních příborů lze mýt v myčce?
Všechny modely jídelních příborů TESCOMA jsou vyrobeny z prvotřídní nerezavějící oceli a lze je mýt v myčce nádobí. Pro zachování dlouhodobě dokonalého vzhledu však doporučujeme mytí v myčce omezit nebo zcela vyloučit. Pokud příbory v myčce myjete, osušte je bezprostředně po umytí jemnou utěrkou. Příbory TESCOMA myjte šetrným způsobem pod tekoucí vodou s použitím běžných čisticích prostředků.

V případě silného znečištění nechte odmočit. Bezprostředně po umytí příbory osušte jemnou utěrkou, nenechávejte oschnout.

Co znamená značení 18/10 ? Z jakého materiálu je vyráběno nerezové nádobí?
Značení nerezové oceli 18/10 je poměr použitých legujících prvků chrom/nikl.
Nerezové nádobí TESCOMA je vyrobeno z několika druhů nerezavějící oceli, dle typu a účelu použití:
Tělo hrnce je vždy z nerezavějící oceli 18/10. Dno nádoby je vyráběno z nerezavějící oceli 18/0, z důvodu správné funkce nádobí na indukčních sporácích. Nerezové úchyty nádob jsou ze speciálních nerez slitin, které mají menší tepelnou vodivost, aby se úchyty nádobí zahřívaly co nejméně. Nádobí je opatřeno extra silným 3-vrstvým sendvičovým dnem. Síla dna u různých typů nerezového nádobí je v rozmezí od 3,7 do 5,5 mm, dle konstrukce jednotlivých typů nádobí.

 Co znamená uváděný objem kuchyňského nádobí?
Objem nádoby je dle technické normy celkovým objemem nádoby, naplněné až po horní okraj.
Využitelný objem kuchyňského nádobí je vždy o 1 až 2 litry nižší dle připravovaného pokrmu, uvnitř nádoby je využitelný objem vyznačen stupnicí.

Odpovídají rozměry uváděné v názvech výrobků u forem, plechů na pečení apod. vnějším okrajům výrobku nebo se jedná o vnitřní rozměry pečicí plochy ve formách apod.?
S ohledem na vhodnost použití v pečicích troubách různých velikostí, při uchovávání pokrmů v lednici nebo skladování výrobků po použití v zásuvkách kuchyňské linky apod., uvádíme zpravidla vnější rozměry nádob včetně okrajů, ale bez rukojetí apod. zaokrouhlené na celé jednotky směrem nahoru (obvykle v cm).
 
Které nádobí je vhodné pro použití na indukčním sporáku?
Všechny linie nerezového nádobí (kromě nádobí ecoPRESTO s antiadhezním povlakem), které v současné době TESCOMA vyrábí, jsou vhodné pro použití na plynovém, elektrickém, sklokeramickém i  indukčním sporáku.  Není však vyloučeno, že na trhu existují i starší výrobky, které na indukci nefungují. Proto před zakoupením nádobí zkontrolujte, zda je uveden symbol „indukční sporák“ na obalu či v návodu k použití.
Nádobí vhodné pro indukční sporák snadno ověříte přiložením magnetu na dno nádoby. Pokud je magnetické, bude výrobek na indukci funkční.


Které z nádobí TESCOMA lze používat pro pečení v troubě?
Nerezové nádobí (hrnce, kastroly, rendlíky) obecně nedoporučujeme pro pečení v troubách používat. Pouze nerezové nádobí VISION bez poklice a HOME PROFI je možné používat v pečicí troubě do 200 °C. Vlivem vysokých teplot (nad 200 °C) může dojít ke změně barvy nerezavějící oceli. Pro pečení v troubě používejte speciální nádoby na pečení, tj. pekáče, formy a mísy z nerezavějící oceli, porcelánu, žáruvzdorného silikonu, formy na pečení s antiadhezním povlakem, apod. Nádobí, které je opatřeno plastovými úchyty nelze v žádném případě použít v pečících troubách, došlo by k poškození plastových úchytů.
 
Nepálí plastové či nerezové úchyty ?
Při správném použití nádobí dle návodu se úchyty zahřívají, ale nepálí. Nerezové
nádobí je vyráběno dle evropské normy EN ČSN 12983-1 pro varné nádobí a je řádně odzkoušeno akreditovanou zkušebnou. Dle prováděného testu se posuzuje i teplota rukojetí a úchytů, která  nesmí být vyšší než 55 °C.  

Jak mám z nových nádob odstranit zbytky lepidla po nálepkách?
Veškeré nálepky používané dle platných standardů na výrobcích značky TESCOMA
v současnosti, jsou tzv.  odnímatelné nálepky a neměly by na povrchu výrobků zanechávat žádné zbytky lepidla . V případě, že se tak stalo, pak pro odstranění případných zbytků lepidla z povrchu výrobků doporučujeme použít koncentrovaný saponát s horkou vodou a zbytky lepidla z výrobku odstranit houbičkou – v žádném případě nepoužívejte drátěnku. Pokud zbytky lepidla zůstanou patrné i po vyčištění houbičkou, lze lepidlo odstranit pomocí technického lihu nebo lékařského benzínu. Po odstranění případných zbytků lepidla je výrobek nutné vždy důkladně opláchnout pod tekoucí vodou.
 
Jak mám z hrnce odstranit připálené potraviny, aby se hrnec mechanickým čistěním nepoškodil?
Nádobí s připálenými zbytky pokrmů doporučujeme ponechat několik hodin odmočit v horké vodě s větším množstvím saponátu. Zbytky pokrmů poté odstraňte šetrným mechanickým způsobem - stěrkou z odolného plastu, dřevěnou obracečkou se šikmým okrajem apod. Případné další nečistoty odstraňte čisticím prostředkem na bázi tekutého písku (CIF apod.). K čistění nerezového nádobí nepoužívejte ostré předměty – drátěnky, nože, apod.
Poznámka: Pro pravidelnou šetrnou údržbu nerezového nádobí doporučujeme speciální čisticí prostředek  TESCOMA CLINOX.

Jaký teflon používáte při výrobě vašich produktů?
Všechny antiadhezní povlaky použité na výrobcích TESCOMA jsou vyrobeny z vysoce odolného nepřilnavého materiálu na bázi PTFE (polytetrafluorethylen). Společnost TESCOMA používá pro své výrobky antiadhezní povlaky ověřených a zavedených značek. Jsou to například antiadhezní povlaky TEFLON Classic, XYNFLON apod. Tyto antiadhezní povlaky, stejně jako každý jiný materiál a výrobek značky TESCOMA, prošly úspěšně všemi předepsanými zkouškami zdravotní a hygienické nezávadnosti.
 
  Má pánev s keramickým povrchem proti teflonové nějaké výhody? 
Pánev s keramickým povrchem (ecoPRESTO, VITAPAN) není opatřena teflonovým antiadhezním povlakem - neobsahuje PTFE. K výhodám keramických pánví patří především:

 • atraktivní vzhled výrobku

 • velmi dobré antiadhezní vlastnosti

 • použitý keramický povrch je v přírodě snadno odbouratelný

 • nižší environmentální zátěž při jejich výrobě oproti teflonovým povlakům

 
Jak používat pánve na indukčních sporácích?
Pánve určené pro indukční ohřev jsou na výrobku i obalu označeny symbolem „indukce“. Při používání pánví na indukčních sporácích je nutné pro správnou funkci výrobku vybrat odpovídající velikost plotýnky, tzn.  používat plotýnku sporáku stejné velikosti nebo menší, než je průměr dna pánve.  V opačném případě výrobek na indukčním sporáku nemusí správně fungovat.


Lze použít univerzální skleněné poklice na všechny typy pánví?
Skleněné poklice  UNICOVER o průměru 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 cm jsou vhodné pro použití na pánvích následujících linií:

 • PRESTO

 • PREMIUM

 • i-PREMIUM

 • i-PREMIUM Stone

 • Fine STONE

 • PRESIDENT

 • ULTIMA

 • SmartCLICK

 • AMBER

 • ADVANCE

 • Manico ROSSO

 • Grand CHEF

 
Všechny skleněné poklice TESCOMA lze použít i pro jiné pánve a nádoby s odpovídajícím průměrem a vhodným okrajem. Vhodnost skleněné poklice TESCOMA s konkrétní zvolenou pánví doporučujeme ověřit přímo v prodejně.
 
Je nutné krájecí desky BAMBOO a WOODY před prvním použitím nějak impregnovat?
Krájecí desky  BAMBOO  jsou vyrobeny z bambusového dřeva, krájecí desky  WOODY  jsou vyrobeny ze dřeva gumovníku brazilského, jejich povrch je předem upraven emulzí potravinářského oleje. Před prvním použitím krájecí desky pouze opláchněte pod tekoucí vodou, v případě častého používání a častého mytí doporučujeme krájecí desky ošetřit tenkou vrstvou Oleje na dřevěné krájecí desky HOME PROFI 200 ml (výrobek art.379540).


Lze mýt výrobky TESCOMA ze dřeva v saponátové vodě?
Dřevěné výrobky TESCOMA otřete v případě potřeby vlhkou utěrkou a ihned osušte. V žádném případě nedávejte odmočit, nemyjte v saponátové vodě ani v myčce.


Je nutné nože TESCOMA brousit, pokud ano, čím?
Kuchyňské nože TESCOMA s klasickým hladkým (nezubatým) ostřím včetně antiadhezních nožů PRESTO, naostříte pomocí brousku, ocílky nebo brusného kamene. U špičkových nožů (linie AZZA, PRECIOSO) se v případě silně opotřebeného ostří nebo poškozené čepele obraťte na profesionálního brusíře.


Lze nabrousit keramický nůž AZZA ?
Broušení keramických nožů  AZZA  zajišťujeme, nože nám prosím zašlete prostřednictvím prodejny, kde byly zakoupeny. 
Ceník broušení a oprav keramických nožů:
- broušení keramického nože  MC 99,- Kč  
- oprava keramického nože (vyštípnuté ostří, ulomená špička) MC 149,- Kč

Jak dlouho vydrží teplý nápoj v termoskách TESCOMA?
Termosky se vyrábějí a kontrolují dle technické normy ČSN 12546-1. Teplotní pokles je závislý na teplotě nápoje při plnění, množství nápoje, teplotě okolí, apod. Zjednodušeně lze říci, že naplníme-li termosku tekutinou o teplotě 100 °C až po okraj, bude nápoj po 6 hodinách stále horký okolo 70 °C.


Jak nejlépe připravit bábovku v silikonové formě DELÍCIA SILICONE nebo DELÍCIA SiliconPRIME?
Před pečením bábovky doporučujeme formu vymazat nejlépe pokrmovým tukem nebo použít Olej do pečicích forem DELÍCIA 300 ml (výrobek art.630687). V případě pečení suché bábovky (např. piškotové), můžete formu vysypat hrubou moukou nebo strouhankou. Pečeme v mírně vyhřáté troubě tak, aby bylo těsto řádně propečené.  Hotovou bábovku vyklápíme až po vychladnutí, jak je uvedeno v návodu na použití. V případě, že bábovka nejde vyklopit, bude s největší pravděpodobností nedopečená.
Čištění silikonové formy: v případě silného znečištění doporučujeme bábovku nechat odmočit, k mytí nepoužívejte abrazivní prostředky.

Co znamená označení nanoCARE na plastových kuchyňských výrobcích?
Technologie nanoCARE umožňuje měnit vlastnosti plastového materiálu na atomární úrovni, a díky tomu má výsledný výrobek řadu jedinečných vlastností. Například při skladování aromatických pokrmů s česnekem, cibulí nebo rybami pak plastové misky vyrobené technologií nanoCARE nevstřebává jejich intenzivní aroma a po opláchnutí vodou není cítit. Také intenzivní přírodní barviva přirozeně obsažené v mrkvi, paprikách, rajčatech, kari koření apod. nezabarvují plastový výrobek a lze jej snadno očistit. Použité nádobí nanoCARE stačí krátce opláchnout pod tekoucí vodou, mastnota a ostatní nečistoty se z povrchu nádobí snadno spláchnou, není třeba používat saponáty ani nádobí mýt v myčce. Lze tedy říci, že výrobky s technologií nanoCARE jsou velmi ekologické.